Petr Fiala - senátor 3PK - volby 2020 Společně pro kraj

Společně pro kraj (SproK)

- politické hnutí

Společně pro kraj

Politické hnutí Společně pro kraj bylo založeno z iniciativy nezávislých starostů měst a obcí Pardubického kraje.

petici pro vznik hnutí podepsalo téměř 1500 občanů ČR, DĚKUJEME

PROČ JSME? CO CHCEME?

  • Stabilní řízení samosprávy kraje
  • Podporovat rovnoměrný rozvoj celého našeho kraje
  • Udržet dostupné služby na venkově
  • Podporovat kulturu, sport a spolky ve městech a obcích
  • Zajistit kvalitní síť silnic nižších tříd
  • Pomáhat dobrovolným hasičům v jejich činnosti
  • Být spolehlivým partnerem občanům a místním samosprávám
SÍDLO

Společně pro kraj
Komenského 275, 561 51 Letohrad
IČ: 08431345
IDDS: aswuaag
Napište nám:

info@spolecneprokraj.cz

PŘEDSEDNICTVO

» Petr Fiala, předseda (e-mail)
» Josef Kozel (e-mail)
» Miroslav Krčil (e-mail)
» Václav Kubín (e-mail)
» Jan Stránský (e-mail)

Platné stanovy hnutí

BANKOVNÍ ÚČTY

» 2301700421/2010
transparentní účet pro příspěvky ze státního rozpočtu a dary
» 2102851446/2010
VOLBY - SENÁT 2024

Chcete nás podpořit?

ČLENSTVÍ v. FANOUŠCI

Chcete se k nám přidat?
V tom případě nás kontaktujte na info@spolecneprokraj.cz.
Nechcete být členy hnutí?
Staňte se naším fanouškem!

Přihláška fanouška hnutí

CHCETE NÁS FINANČNĚ PODPOŘIT?

Hnutí Společně pro kraj můžete podpořit klasickým bankovním převodem. Stačí vyplnit darovací smlouvu, 2x vytisknout, podepsat a zaslat ji na naši adresu Společně pro kraj, Komenského 275, 561 51 Letohrad.

Smlouvu obratem opatříme podpisem a jednu kopii zašleme zpět. Teprve až vám kopie přijde, můžete zadat bankovní příkaz k převodu.

Ve své bance pak zadáte příkaz k převodu na náš transparentní účet č. 2301700421/2010. Do zprávy pro příjemce uvedete označení "DAR", celé své jméno a obec bydliště / název firmy a sídlo. Fyzické osoby uvedou jako variabilní symbol své datum narození (ve formátu ddmmrrrr), právnické osoby své IČ.

Ze zákona musíme veškeré platby, které nesplňují výše zmíněné podmínky, vracet zpět odesílateli.
Raději si prosím všechny údaje znovu překontrolujte.

ANEBO? NAPIŠTE NÁM ČI KONTAKTUJTE ČLENA PŘEDSEDNICTVA - VŠE PŘIPRAVÍME ZA VÁS!

DAROVACÍ SMLOUVA

I.KONFERENCE SproK

3. 12. 2019 v Pardubicích

Usnesení z I.Konference SproK
II.KONFERENCE SproK

18. 5. 2021 v Letohradě

Usnesení z II.Konference SproK
III.KONFERENCE SproK

2. 10. 2023 v Letohradě

Usnesení z III.Konference SproK

© 2024 - Společně pro kraj, všechna práva vyhrazena