Financování strany a volební kampaně

SproK hospodaří s financemi, které jsou tvořeny dotacemi za senátní a krajské mandáty a také má příjem z finančních darů. Každoroční hospodaření prochází finančním auditem a výroční finanční zpráva je předkládána Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

CHCETE NÁS PODPOŘIT

Hnutí Společně pro kraj můžete podpořit klasickým bankovním převodem. Stačí vyplnit darovací smlouvu, 2x vytisknout, podepsat a zaslat ji na naši adresu Společně pro kraj, Komenského 275, 561 51 Letohrad.

Smlouvu obratem opatříme podpisem a jednu kopii zašleme zpět. Teprve až vám kopie přijde, můžete zadat bankovní příkaz k převodu.

Ve své bance pak zadáte příkaz k převodu na náš transparentní účet č. 2301700421/2010.

Do zprávy pro příjemce uvedete označení "DAR", celé své jméno a obec bydliště / název firmy a sídlo. Fyzické osoby uvedou jako variabilní symbol své datum narození (ve formátu ddmmrrrr), právnické osoby své IČ.

Ze zákona musíme veškeré platby, které nesplňují výše zmíněné podmínky, vracet zpět odesílateli.
Raději si prosím všechny údaje znovu překontrolujte.

ANEBO? NAPIŠTE NÁM ČI KONTAKTUJTE ČLENA PŘEDSEDNICTVA - VŠE PŘIPRAVÍME ZA VÁS!

Financování volebních kampaní SproK

Volby do Senátu Parlamentu ČR

VOLBY DETAIL ÚČET Peněžité dary Nepeněžité dary Zpráva financování
2024 Miroslav Krčil - senátní obvod č. 44 2102851446/2010 darovací smlouva    
2024 Pavel Havíř - senátní obvod č. 50 financování kampaně prostřednictvím SOCDEM
2022 Petr Fiala - senátní obvod č. 46 financování kampaně prostřednictvím KDU-ČSL

Volby do Krajských zastupitelstev ČR

VOLBY DETAIL ÚČET Peněžité dary Nepeněžité dary Zpráva financování
2024 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj financování kampaně prostřednictvím SOCDEM
2024 Hlas pro Karlovarský kraj 2102921774/2010      
2024 Hlas samospráv (Královehradecký kraj) financování kampaně prostřednictvím SOCDEM
2024 Hlas pro náš kraj (Olomoucký kraj) financování kampaně prostřednictvím SOCDEM
2020 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj financování kampaně prostřednictvím SOCDEM

Finanční zprávy SproK

Seznam výročních finanční zpráv politické strany podle § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb.

Všechny výroční finanční zprávy politického hnutí Společně pro kraj jsou opatřeny auditem od nezávislého auditora.

Podle § 18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, jsou politické strany a politická hnutí povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu.

Výroční finanční zprávy předkládají politické strany a politická hnutí na předepsaném formuláři s přílohami. Ministerstvo financí stanoví prováděcím předpisem vzor formuláře (vyhláška č. 273/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 40/2010 Sb.). Zákon 424/1991 Sb.

ÚDH zpráva 2019 - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2019/vfz2019-sprok.pdf
ÚDH zpráva 2020 - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2020/vfz2020-sprok.pdf
ÚDH zpráva 2021 - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2021/vfz2021-sprok.pdf
ÚDH zpráva 2022 - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2022/vfz2022-sprok.pdf
ÚDH zpráva 2023 - https://zpravy.udhpsh.cz/zprava/vfz2023/sprok